Geplande Projecten

Geplande Projecten

-web foto1

ModelbouwGroep bouwt ook voor iedereen die dit maar wilt of wenst, de gepande projecten zijn opdrachten of mensen in de club die van foto na willen bouwen.
Voorbeeld is de Bas Koeten Scania, een mooi gepland project, met truck, trailer en 2 bijzondere auto’s, dus blijf ons volgen.