Stichting Modelbouwgroep Holland

Let op: deze pagina moet nog bijgewerkt worden !

Stichting ModlbouwGroep Holland

Bestuur- donateurs

Beleidsplan- statuten- wensen- haalbaarheid- doelstelling- aandachtspunten- agenda

19 december 2013 21,00 uur

Stichting Modelbouwgroep Holland is bedacht door Dennis Kliffen met als doel, alle modelbouworganisaties bij elkaar te krijgen. Om elkaar bij te staan in deze leuke hobby.

Sommige modelbouwers hebben moeite met elektra, andere met het spuiten van een romp van een boot en de doelstelling is dan ook om iedereen bij elkaar te krijgen.

Verder zijn er diverse mogelijkheden om elkaar te helpen in welke zin dan ook. Een feit. Een modelbouwmuseum dat door gemeentebeleid heeft moeten sluiten. De kwestie was natuurlijk weer geld. Dennis Kliffen heeft geprobeerd om dit weer nieuw leven in te blazen en hij is er dan ook met volle enthousiasme in gegaan om dit plan mogelijk te maken. Het heeft Dennis bijna 2 jaar heeft gekost om een modelbouwmuseum te bouwen in de Rijp.

Maar door het niet nakomen van eerder gemaakte afspraken, heeft hij zichzelf in augustus van 2013 terug getrokken en is weer door gegaan met zijn eigen club, de “modelbouwgroep”.

De stichting modelbouwgroep is opgericht door 3 heren, die bedachten iets moois op te kunnen zetten voor een ieder die in brede zin enigszins met modelbouw te maken heeft.

De droom is door diverse omstandigheden dan ook niet helemaal verwezenlijkt, maar met niks doen kom je ook niet verder. Dus heeft de secretaris besloten om er toch mee door te gaan.

De plannen zijn groot en naar mijn mening ook haalbaar. Wanneer we er maar met zijn allen achter staan. Er is besloten een voorstel neer te leggen die voor iedereen leesbaar is en kijken of we samen deze hobby voor iedereen mogelijk kunnen maken. Met vooral de rust in de mens weer terug te vinden. Want dat doet het met mij. Het geeft me zoveel rust en voldoening, en dit gevoel te kunnen delen met een ander.

De stichting moet een non-profit organisatie zijn die voor iedereen toegankelijk is. Daarom is er een concept ontwikkeld door de secretaris van de Stichting Modelbouwgroep Holland om donateur te kunnen worden van misschien wel de leukste stichting van Nederland, die zich straks wel leukste familie mag noemen. Want zo horen modelbouwers met elkaar om te gaan.

Je kan donateur worden van de stichting van 5 tot 20 euro per jaar. De bedragen zijn zelf in te vullen. Na gelang de donateur kan missen per jaar.

De stichting start met 3 bestuursleden, waarvan alleen nu nog de voorzitter en de penningmeester een vraagteken zijn. Maar alle middelen dienen terug te vloeien in welke vorm dan ook ten behoeve van de stichting. Ook naar de modelbouwer! De stichting mag een modelbouwer financieel steunen wanneer het voltallige bestuur hiermee instemt.

De stichting heeft de volgende doelen en zou het volgende willen realiseren. Zoveel donateurs werven dat we met zijn allen een leuke stichting zijn, met als doel elkaar te helpen en deze hobby voor iedereen toegankelijk te maken.

Tevens zijn er wensen om een museum op te richten en de nog bestaande “Stichting Modelbouwmuseum Leiden” weer in oude glorie terug te brengen. Deze een nieuw leven in te blazen, zodat het mogelijk is voor iedereen aan de bijzondere modelbouw te werken. Aan het publiek te tonen, voor al degene die zijn geïnteresseerd.

In het museum zou een lokaal ingericht moeten worden om voorlichting te geven aan scholen over de VOC periode. Een stukje geschiedenis weer terug brengen bij de kinderen. Modelbouwgroep beschikt al over de inrichting van dit lokaal, met zijn diversen schepen uit deze periode.

Het museum heeft ook en kinderlokaal nodig waar kinderen op een speelse wijze kennis kunnen maken met de modelbouw in welke vorm dan ook. Auto’s,vliegtuigen, treinen, poppenhuizen en ga zo maar door. Begeleid door een vrijwilliger van de vrijwilligerscentrale of iemand die dit wilt doen met toestemming van gemeente. B.v iemand uit de bijstand. Zo krijgen we mensen die thuis zitten toch weer aan het werk door iets doen wat ze leuk vinden en misschien met behoud van uitkering.

Het museum mag dan ook ingericht worden met modelbouw spullen die gemaakt zijn door mensen in welke vorm dan ook. Dus alles wat door mensen handen gemaakt is kan een plaats krijgen in het museum, onder toezicht van de bestuursleden en de leden.

Het museum met een kantine en zelfbediening. Spoorbanen met LGB treinen, de LGB treinen zijn al in bezit bij de modelbouwgroep. Tafels en stoelen kunnen elke vorm hebben, Een boot als tafel waar je in kan zitten, als voorbeeld de neus van een boot die dienst doet als balie.

Verworven gelden komen ten goede aan de stichting.

Het Modelbouwmuseum moet dan ook gratis toegankelijk zijn voor iedereen, maar wel met de mogelijkheid bij de uitgang een donatie te doen. Dit zou ook via sms kunnen. De kosten €1,50 Het museum moet ook omringt zijn door water en alleen toegankelijk moeten zijn via een brug om de reden veiligheid. Vanwege de inrichting van het museum. Praktisch ook, Verder is het heel leuk om met bestaande modellen te varen rondom het museum. Wat ons dan weer brengt bij het uitnodigen van vaargroepen uit het land, waar we jaarlijks tevens de mooiste modelbouw boot verkiezingen kunnen houden.

 

Eveneens zou er een ruimte in het museum moeten zijn, waar een keer per kwartaal een modelbouw veiling gehouden kan worden. Op die manier mensen de kans te geven om op een eerlijke manier van hun model af te kunnen komen. Beter dan op marktplaats waar je via een foto moet kijken of je iets wilt kopen of niet. Modelbouw wil je zien, horen, en als het kan ook voelen.

Dit in het kort hoe we over het museum denken en de mogelijkheden zijn natuurlijk onbegrensd.

De stichting modelbouwgroep wil natuurlijk meer en wel veel meer. We willen een race circuit waar met benzine auto’s 1:5 gereden kan worden. Hetzelfde ook voor een offroad baan waar auto’s door de blubber kunnen rijden in wedstrijd verband. Of niet. Alles moet mogelijk zijn.

Voor vliegtuigen en helikopters moet er ook een mogelijkheid voor zijn. Het liefst alles op een locatie. Een grote uitdaging maar het zou toch mogelijk moeten zijn.

De stichting zou ook een werkgelegenheid kunnen bieden, alwaar gewerkt kan worden aan alles wat met modelbouw te maken heeft. De benodigde gereedschappen en materialen zijn reeds in bezit bij de modelbouwgroep.

De stichting wil graag vaarshows geven bij instelling waar mensen met een lichamelijke beperking verblijven of bejaardenhuizen, om de bewoners een leuke dag te bezorgen. We zouden in te huren moeten zijn voor bedrijven of andere organisaties die een vaar- of treingroep een keer gedemonstreerd willen zien. Een treincoupé zou welkom zijn in de stichting, want we hebben al de nodige ervaring opgedaan.

De stichting heeft nog veel meer plannen waar op dit moment hard aan gewerkt wordt. Om dit op schrift te krijgen en te delen met alle modelbouwers van Nederland en onze buurlanden. Want over de grens zijn we al.

Dit was een begin van een lang ondernemingsplan dat nog in diversen opzichten uitgewerkt moet worden, maar we zijn al begonnen en staan niet stil. Er moeten mensen zijn die hier in geloven en vooral als doel hebben dat we samen wat doen voor een ander, zodat we straks kunnen genieten van ieders wonder Wat mensenhanden kunnen maken, en ik kan u verzekeren dat het soms te mooi is om waar te zijn en dat moet gedeeld worden.

Hoe kan U op dit schip meevaren, wordt donateur en steun ons.

We proberen iedere maand een nieuwsbrief uit te brengen en alle updates worden daar dan ook in vermeld. We beginnen dan ook met een keer in het half jaar een lvergadering te beleggen. In de toekomst wellicht kunnen we opendagen houden voor nieuwe donateurs.

De eerste vergadering is dan ook gepland op zaterdag 28 Juni 2014 op de Gildenweg 10g te Oosterblokker. Vanaf 15.00 uur.

U kunt donateur worden per e-mail en dan komt uw e-mail adres in ons bestand. U kunt elke dag opzeggen. Uw donateursschap is geldig voor een jaar. Inhoudende dat u een pasje krijgt met het logo van de stichting erop en op de achterzijde uw gegevens. Met dit pasje heeft u in de toekomst kortingen in de geplande modelbouwwinkel. De hoogte van uw bijdrage van uw bijdrage bepaalt dan ook de hoogte van uw korting. Bij 5 euro per jaar krijgt u dan 5% korting op het hele assortiment en alle andere modelbouw evenementen. Ook bij onze beurzen.

Betaalt u 20 euro dan krijgt u natuurlijk 20% korting.

En zo hopen we een eerlijke geld ‘flow’ te hebben in de stichting.

Om donateur te worden van de stichting zijn er geen bijzondere regels. Het huidige bestuur vindt maar een ding belangrijk! En dat is: Dat het verboden is om leugens te verspreiden in welke vorm dan ook. Alles dient op een eerlijke manier te draaien en we moeten dit met elkaar doen en voor elkaar. En dat lijkt me een eerlijke eis!

Stichting Modelbouwgroep Holland de leukste modelbouwfamilie van Nederland

Voorzitter: ? : Vacant

Penningmeester: ? : Vacant

Secretaris: Dennis Kliffen

Donateurs